NOAH-TENNIS-LESSON

คลาสเรียน

คลาสผู้ใหญ่

< เรียนครั้งละ 90 นาที

< 4,800 บาท (เรียน 4 ครั้งต่อเดือน)

< ระดับมือใหม่ , ระดับต้น , ระดับกลาง , ระดับสูง

< โค้ชของเราจะแนะนำบทเรียนเทนนิสตามลำดับขั้นของคลาสเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการเล่นเทนนิสที่ดีขึ้น โดยผู้สอนเป็นชาวญี่ปุ่น และสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

คลาสจูเนียร์

- คลาสเรียน โปรแกรมญี่ปุ่น

< เรียนครั้งละ 60 นาที

< 3,700 บาท (เรียน 4 ครั้งต่อเดือน)

< J1 , J2 , J3

< โค้ชของเราจะแนะนำบทเรียนเทนนิสตามลำดับขั้นของคลาสเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการเล่นเทนนิสที่ดีขึ้น โดยผู้สอนเป็นชาวญี่ปุ่น และสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

DNA-LOGO

คลาสเรียน โปรแกรมดีเอ็นเอจูเนียร์

คลาสเรียนมือใหม่ฝึกหัด :(อายุ 7 - 9) , คลาสเรียนระดับพื้นฐาน :(อายุมากกว่า 10 ปี)

< เรียนครั้งละ 60 นาที (1 ชั่วโมง)

< 3,700 บาท (เรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 4 ครั้งต่อเดือน)

< 6,400 บาท (เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 8 ครั้งต่อเดือน)

< 9,100 บาท (เรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 12 ครั้งต่อเดือน)

< 11,800 บาท (เรียน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 16 ครั้งต่อเดือน)

< 14,500 บาท (เรียน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 20 ครั้งต่อเดือน)

คลาสเรียนระดับแข่งขัน

< เรียนครั้งละ 120 นาที (2 ชั่วโมง)

< 11,200 บาท (เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 8 ครั้งต่อเดือน)

< 15,000 บาท (เรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 12 ครั้งต่อเดือน)

< 19,200 บาท (เรียน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 16 ครั้งต่อเดือน)

< 22,000 บาท (เรียน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 20 ครั้งต่อเดือน)

คลาสเรียนระดับมืออาชีพ

< เรียนครั้งละ 150 นาที (2 ชั่วโมง 30 นาที)

< 14,000 บาท (เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 8 ครั้งต่อเดือน)

< 18,750 บาท (เรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 12 ครั้งต่อเดือน)

< 24,000 บาท (เรียน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 16 ครั้งต่อเดือน)

< 27,500 บาท (เรียน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ / เรียนทั้งหมด 20 ครั้งต่อเดือน)

คลาสเด็ก

< เรียนครั้งละ 45 นาที

< 3,500 บาท (เรียนครั้งละ 4 ครั้งต่อเดือน)

< อายุ 4 ถึง 6 ปี

< โค้ชของเราจะแนะนำบทเรียนเทนนิสตามลำดับขั้นของคลาสเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการเล่นเทนนิสที่ดีขึ้น โดยผู้สอนเป็นชาวญี่ปุ่น และสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

*เลื่อนคลาสหรือเปลี่ยนแปลงคลาสได้!*

*กรุณาชำระค่าเรียนด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต*

เรามีบริการทดลองเรียนด้วยนะ!

(สนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ของเรา หรือกดปุ่มลิ้งค์ด้านล่างนี้)

หลักจากการทดลองเรียนเสร็จ เราจะแนะนำสถานที่และบริการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านพิจารณา.